Track & Trace

 
 

Op het platform is het mogelijk om al je voertuigen en werktuigen terug te vinden. Hoogtewerkers, stroomgroep, minigravers, traktoren, Oldtimers,....


Afhankelijk van de toepassing is er een keuze voor de tracering. real time, één positie per dag of op vraag.


Voor elk voertuig is er ook een unit die geschikt is voor de toepassing.

Uitgangen zijn toepasbaar voor het aansturen van al mogelijke switchen.

De ingangen zijn vb. voor de keuze privé - werk. ( voordeel alle aard) Chek-inn@work mogelijk.

 

Tracking unit voor alle toepassingen